Royalti sebagai pusaka

Penulis, artis dan ahli muzik biasanya akan menerima royalti sebagai imbuhan daripada penerbit. Amalan membayar royalti diterima secara meluas dalam industri kreatif termasuk industri penerbitan buku.

Penulis layak menerima royalti selagi karyanya masih diterbitkan. Royalti akan terus dibayar sehingga 50 tahun selepas kematian penulis. Tempoh ini dipersetujui dalam Berne Convention (sila google).

Selepas TPPA ditandatangi, kemungkinan besar tempoh ini akan dilanjutkan sehingga 70 tahun.

Ini bermaksud waris penulis berhak mendapat royalti selepas kematian penulis. Walaupun dalam perjanjian tidak dinyatakan tempoh 50 tahun / 70 tahun ini, ia menjadi amalan yang diterima pakai dalam pembayaran royalti.

Karya yang malar segar (evergreen) dan sentiasa dibaca melewati zamannya berpotensi memberi pendapatan pasif bukan sahaja kepada penulis semasa hidup, tetapi juga dapat diwariskan sebagai legasi selepas kematian.

Bagaimana royalti diuruskan selepas kematian?
1. Perlu rujuk di dalam kontrak penerbitan. Adakah penulis meletakkan penama yang bakal menerima royalti selepas kematian penulis. Bagi penulis yang beragama Islam, penama ini hanya wakil kepada waris yang berhak mengikut Faraid.
2. Jika tiada penama dinyatakan, pentadbir pusaka akan menjadi wakil yang menerima royalti bagi pihak waris.
3. Penulis boleh menulis wasiat. Jika tiada klausa khusus untuk melantik penama bagi royalti ini, Wasi iaitu pentadbir yang dilantik dalam wasiat adalah pihak yang akan menerima royalti daripada penerbit. Wasi adalah wakil waris.
4. Penulis boleh menulis wasiat dan menyatakan secara khusus tentang pengurusan royalti selepas kematiannya.

Penulis mungkin tidak menyangka karyanya (aset intelek) akan memberi sumbangan besar dalam bentuk wang ringgit pada masa hadapan.

Usah ketepikan aspek ini dalam karier penulisan. Sekurang-kurangnya pasangan atau ahli keluarga terdekat tahu tentang kontrak yang anda tandatangani dengan penerbit.

Penerbit pula tidak boleh mengenepikan hak waris kepada royalti yang sepatutnya dibayar sama ada royalti tertunggak, semasa atau selepas kematian.

Perancangan harta pusaka (estate planning) moden

Selain royalti sebagai pusaka, aset kita yang lain adalah sebahagian daripada harta pusaka yang akan diwariskan. Bukan itu sahaja, hutang juga perlu difikirkan cara pengurusannya selepas kita meninggal dunia.

Wasiat pada hari ini bukan semata-mata pesanan pembahagian harta kepada waris. Namun, wasiat menjadi dokumen yang penting dalam pengurusan harta pusaka selepas kematian.

Dalam wasiat, kita boleh melantik Wasi iaitu pihak yang akan menguruskan pentadbiran harta pusaka selepas kematian.

Syarikat amanah boleh dilantik sebagai Wasi. Contohnya As-salihin Trustees Berhad, sebuah syarikat pemegang amanah yang menyediakan perkhidmatan berkaitan perancangan pusaka orang Islam.

Apakah tugas syarikat amanah yang dilantik menjadi Wasi:
1. Membaca wasiat kepada waris dan menerangkan proses pentadbiran harta pusaka daripada segi undang-undang sivil dan Syariah.
2. Memohon Geran Probet di Mahkamah.
3. Melantik peguam, jurunilai dan ahli profesional yang lain, jika perlu.
4. Mengagihkan harta pusaka mengikut Faraid atau arahan pembahagian oleh si pewasiat.
5. Jika ada waris yang tidak bersetuju mengikut arahan pembahagian di dalam wasiat, hak mereka mengikut Faraid akan diberikan.
6. Menguruskan pencairan aset seperti rumah atau tanah, jika perlu untuk tujuan pengagihan tunai.
7. Menyediakan penyata pembahagian aset kepada semua waris Faraid. Penyata ini juga mengandungi semua kos yang terlibat dalam pentadbiran harta pusaka seperti yuran syarikat amanah, yuran peguam dan lain-lain.
8. Menjadi pemegang amanah bagi aset waris yang belum mencapai umur 18 tahun, jika ada.

Semua tugas dan kos yang terlibat dinyatakan secara jelas dan telus kepada waris Faraid.

Melantik syarikat amanah adalah satu pilihan kepada pewasiat untuk meringankan beban waris yang mungkin tidak mempunyai masa untuk menguruskan harta pusaka atau tidak mempunyai pengetahuan tentang cara menguruskan pusaka.

Cara failkan Cukai Pendapatan 2015 sebelum tarikh tutup

Jumlah denda dan penalti yang dikenakan LHDN daripada audit cukai ialah RM4.4 billion dari 2011 hingga 2015.

Pembayar cukai bertanggungjawab mengira cukai pendapatan sendiri. LHDN pula berhak membuat audit cukai.

E-Filing sudah dibuka bermula 1 Mac 2016 untuk Tahun Taksiran 2015. Tarikh tutup untuk individu tanpa pendapatan perniagaan ialah 30 April 2016 dan individu dengan pendapatan perniagaan ialah 30 Jun 2016.

Cara memfailkan cukai dengan E-Filing:

1. Daftar E-Filing (bagi yang belum mendaftar).

2. Kumpulkan dokumen seperti Borang EA.

3. Senaraikan perbelanjaan yang layak mendapat pelepasan cukai. Simpan resit dan bukti bayaran.

4. Login ke dalam sistem E-Filing.

5. Masukkan maklumat peribadi atau kemaskini maklumat seperti alamat dan no akaun bank.

6. Masukkan maklumat gaji dan pendapatan lain seperti sewa dan royalti. Bagi individu yang mempunyai pendapatan perniagaan, perlu menyediakan rekod untung rugi sebagai rujukan.

7. Masukkan jumlah perbelanjaan yang layak diberi pelepasan cukai. (Dalam sistem ada dinyatakan jumlah maksima)

8. Masukkan jumlah Potongan Cukai Berjadual (PCB) jika ada.

9. Masukkan jumlah Zakat yang sudah dibayar dalam tahun 2015 untuk rebat. (Ada resit)

10. Sistem akan buat pengiraan cukai kena dibayar.

11. Cetak (pdf atau hardcopy) sebagai rujukan.

12. Hantar melalui sistem E-Filing.

13. Buat bayaran cukai secara online atau di bank sebelum 30 April 2016. (Jika ada)

Atau

14. Pihak LHDN akan pulangkan lebihan cukai (jika ada) ke dalam kaun bank anda.

Ada 45 hari lagi sebelum tarikh tutup (30 April 2016). Jangan tunggu saat akhir.

Terma penting dalam polisi insurans atau takaful

Bagi mereka yang ingin mengambil takaful untuk menggantikan polisi insurans yang mereka miliki, perhatikan beberapa perkara berikut:

1. Tempoh menunggu atau ‘waiting period’
Polisi insuran atau takaful mempunyai ‘waiting period’. Dalam tempoh ini, pihak insurans atau operator takaful tidak akan membayar manfaat jika berlaku tuntutan khususnya yang berkaitan dengan penyakit kritikal atau rawatan perubatan. Dalam kontrak ada dinyatakan dengan terperinci.

Biasanya, ‘Waiting period’ bermula daripada tarikh polisi sehingga 90 atau 120 hari selepas tarikh itu. Tempoh ini juga disebut tempoh menunggu.

2. Penyakit sedia ada atau ‘pre-existing illnesses’
Apabila anda memohon polisi baru, pemohon perlu mengisi borang deklarasi kesihatan. Jika anda pernah menjalani pembedahan, atau mengambil ubat bagi rawatan penyakit seperti kencing manis atau buah pinggang, semua maklumat ini perlu dinyatakan dalam Borang itu.

‘Pre-existing illnesses’ biasanya tidak akan ‘dilindungi’ oleh polisi baru. Ini bermaksud sebarang tuntutan berkaitan ‘existing conditions’ tidak akan dibayar.

Bincang dan minta konsultan anda untuk menjelaskan perkara ini dan terma lain yang perlu diberi perhatian apabila anda ingin menukar polisi. Tidak disarankan untuk berhenti membayar caruman insurans/takaful sedia ada dengan serta-merta sebelum tamat ‘waiting period’ polisi yang baru.

3. Penyakit tertentu atau ‘specified illnesses’
Beberapa penyakit disenaraikan dalam kategori penyakit tertentu. Jika orang yang diinsuranskan menghidapi penyakit ini dalam tempoh menunggu, pihak syarikat insurans atau operator takaful tidak akan membayar sebarang tntutan.

Antara penyakit yang disenaraikan ialah darah tinggi, diabete, sakit jantung, tumor, kanser, penyakit telinga, hidung dan mulut dan beberapa penyakit lain.

Dalam tempoh 3-4 bulan, anda perlu membayar caruman untuk dua polisi. Banyak kes berlaku, konsultan yang mencadangkan polisi baru tidak menerangkan perkara ini. Kemudian, pelanggan marah-marah apabila berlaku isu (contohnya, ‘specified illnesses’) dalam ‘waiting period’.

Kontrak insurans/takaful panjang dan tulisannya halus. Memang kebanyakan pelanggan tidak membacanya. Namun, anda perlu tahu terma penting dalam polisi ini. Anda membayar caruman setiap bulan. Jadi sangat logik untuk anda tahu apa manfaat yang anda dapat daripada perbelanjaan ini.

Memang benar, ejen insurans/takaful mendapat komisen setiap bulan. Walaupun begitu, anda mesti mempunyai maklumat lengkap syarikat insurans/takaful dan nombor Customer Service untuk dihubungi.

Tidak salah untuk anda mengetahui jumlah komisen (yuran perkhidmatan) yang anda bayar kepada syarikat insurans/takaful. Maklumat ini ada dalam polisi. Terma yang digunakan ialah ‘wakalah fee’ untuk polisi takaful.

Be considerate.
Jangan mengharap bulan bintang daripada ejen anda. Pastikan mereka beri semua maklumat penting semasa mencadangkan dan menyerahkan polisi anda.

Sejarah Perwarisan Sebelum Kedatangan Islam

Masyarakat Arab terkenal sebagai bangsa nomad. Mereka hidup berpindah-pindah sama ada untuk berdagang atau mencari makanan dan air untuk haiwan ternakan. Pada masa itu, sudah wujud sistem perwarisan dalam kalangan bangsa Arab.

Di tanah Arab, kaum wanita tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga. Golongan ini dianggap lemah sama seperti kanak-kanak yang tidak berupaya untuk melindungi keluarga. Oleh itu, wanita dan kanak-kanak tidak layak mewarisi harta pusaka.

Hukum perwarisan sebelum kedatangan Islam tidak mengiktiraf wanita dan kanak-kanak sebagai waris kerana mereka tidak pergi berperang. Oleh itu, sistem perwarisan pada zaman ini mengutamakan kaum lelaki.

Sistem perwarisan Arab sebelum Islam adalah berlandaskan tiga perkara. Pertama, persaudaraan.

Kedua, lelaki yang sudah cukup umur dan mampu untuk pergi berperang. Jika Si Mati meninggalkan waris lelaki yang belum cukup umur, harta Si Mati akan diwarisi oleh saudara lelakinya yang cukup umur.

Salah satu tradisi dalam masyarakat Arab adalah hubungan saudara yang dibina dengan sumpah seperti “darahku darahmu, kamu akan mewarisi aku dan aku akan mewarisimu, kamu boleh meminta dariku dan aku akan meminta darimu.” Dengan sumpah ini, mereka dianggap bersaudara walaupun tiada pertalian darah.

Maka, mereka boleh mewarisi.

Ketiga, anak atau keluarga angkat. Keluarga angkat akan mewarisi di antara satu sama lain.

Kehadiran Islam membawa keadilan kepada manusia. Hukum berkaitan perwarisan ini dilaksanakan secara berperingkat. Amalan perwarisan masyarakat Arab sudah lama menjadi tunggak dalam membahagikan harta Si Mati. Tentu sukar untuk mengubah fahaman ini sekelip mata.

Turun beberapa ayat Al-Quran yang memberi panduan tentang pembahagian pusaka. Wanita dan kanak-kanak layak mewarisi sepertimana kaum lelaki. Tiga sebab mewarisi dalam Islam adalah hubungan darah (kerabat), perkahwinan dan akidah Islam.

Sisterm perwarisan Islam dan pembahagian Faraid adalah sistem yang adil dan saksama kerana ia syariat daripada Allah, Maha Pencipta. Allah Maha Mengetahui tentang keperluan manusia dan memberi penyelesaian yang adil kepada masalah pusaka.

Setiap waris ditetapkan bahagian mereka sama ada lelaki atau wanita, dewasa atau belum cukup umur. Secara umum, lelaki mendapat bahagian yang lebih berbanding wanita kerana kaum lelaki bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada isteri dan keluarga.

Selain itu, pembahagian Faraid memastikan semua waris yang berhak mendapat bahagian dalam pusaka. Sifat manusia yang tamak, dengki dan dendam memang wujud dalam hal harta pusaka. Oleh itu, Faraid adalah penyelesaian kepada masalah ini. Hukum Tuhan yang memastikan keadilan dilaksanakan.