Categories
GST

10 Barang dan Perkhidmatan Dikecualikan GST

1. Bangunan – khusus untuk rumah kediaman.
2. Tanah – kegunaan umum, kediaman dan bukan komersial
3. Perkhidmatan kewangan
4. Perkhidmatan pengangkutan awam
5. Perkhidmatan kesihatan
6. Perkhidmatan pendidikan
7. Perkhidmatan penjagaan kanak-kanak
8. Lebuhraya dan jambatan bertol
9. Perkhidmatan pengkebumian, perkuburan dan pembakaran mayat
10. Logam berharga untuk pelaburan

Pengguna tidak akan dikenakan GST untuk senarai barang dikecualikan.

Setiap kategori terdapat penjelasan lebih terperinci. Saya akan kongsikan satu persatu.

Please follow and like us: