Categories
GST

10 Fakta GST di Singapura

1. Mula diperkenalkan pada 1994.
2. Kadar permulaan ialah 3 peratus. Kadar semasa ialah 7 peratus.
3. Skop GST luas. Tidak banyak barang dan perkhidmatan yang berkadar sifar dan dikecualikan.
4. Hanya perniagaan dengan pendapatan melebihi SGD 1 juta wajib mendaftar untuk mengutip GST.
5. Pada peringkat awal pengenalan GST, pasaraya besar menyerap cukai bagi pihak pengguna.
6. Singapura tidak pernah melaksanakan cukai jualan atau cukai perkhidmatan sebelum 1992.
7. Cukai pendapatan korporat dikurangkan daripada 30 peratus kepada 27 peratus.
8. Cukai pendapatan individu dikurangkan daripada 33 peratus kepada 30 peratus untuk kadar maksima.
9. Inflasi meningkat sebanyak 1.2 peratus berbanding 2.4 peratus pada tahun 1993.
10. Wujud GST Refund Scheme untuk pelancong.

Please follow and like us: