Hutang yang baik – Qard al-hasan

Islam membenarkan hutang. Malah dalam al-Quran kita diingatkan agar hutang dicatitkan oleh orang yang adil. (Rujuk al-Baqarah, 2:282) Hutang dibenarkan apabila tiada unsur riba’ atau faedah. Ini dinamakan Qard al-hasan (pinjaman yang baik). Orang yang berhutang boleh membayar lebih dari jumlah hutang atas kemahuan sendiri tanpa adanya kontrak mengatakan dia perlu membayar tambahan RMxxx selain…

Perbandingan kad kredit Islam

Kad kredit digunakan secara meluas oleh pengguna di Malaysia dan kebanyakan kemudahan kad kredit ditawarkan oleh bank-bank komersial. Sebelum perbankan Islam diketengahkan, bisnes kad kredit dipelopori oleh bank-bank konvensional. Kini bank-bank Islam telah menawarkan kemudahan sama kepada pelanggan. Saya membuat perbandingan diantara 6 buah bank di Malaysia yang menawarkan kemudahan kad kredit dan ciri-cirinya. Ciri-ciri…