• Pengurusan hutang

    Hutang yang baik – Qard al-hasan

    Islam membenarkan hutang. Malah dalam al-Quran kita diingatkan agar hutang dicatitkan oleh orang yang adil. (Rujuk al-Baqarah, 2:282) Hutang dibenarkan apabila tiada unsur riba’ atau faedah. Ini dinamakan Qard al-hasan (pinjaman yang baik). Orang yang berhutang boleh membayar lebih dari jumlah hutang atas kemahuan sendiri tanpa adanya kontrak mengatakan dia perlu membayar tambahan RMxxx selain jumlah asal hutang. Hutang atau pembiayaan oleh institusi kewangan seperti bank-bank Islam mempunyai struktur yang telah dikaji. Penasihat syariah menghalusi terma dan kontrak perjanjian pembiayaan sebelum memberi kelulusan. Pelbagai proses dan prosedur perlu dipatuhi oleh bank apabila ingin menawarkan produk patuh syariah di pasaran. Selain hutang secara formal dengan institusi, hutang-hutang berbentuk peribadi adalah tidak salah…

  • Pengurusan hutang

    Perbandingan kad kredit Islam

    Kad kredit digunakan secara meluas oleh pengguna di Malaysia dan kebanyakan kemudahan kad kredit ditawarkan oleh bank-bank komersial. Sebelum perbankan Islam diketengahkan, bisnes kad kredit dipelopori oleh bank-bank konvensional. Kini bank-bank Islam telah menawarkan kemudahan sama kepada pelanggan. Saya membuat perbandingan diantara 6 buah bank di Malaysia yang menawarkan kemudahan kad kredit dan ciri-cirinya. Ciri-ciri dibawah adalah berdasarkan kad kredit kategori ‘Gold’ sahaja. Kategori lain mungkin mempunyai manfaat tambahan dan syarat berbeza. Ciri-ciri kad 1 2 3 4 5 6 Pendapatan minima N/A RM40k N/A RM36k RM24k RM30k Fi Tahunan X RM130 RM70 X X X Kontrak 3 tahun X X X X X Treat/Reward Points X / X X…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial