• Takaful

    Terma penting dalam polisi insurans atau takaful

    Bagi mereka yang ingin mengambil takaful untuk menggantikan polisi insurans yang mereka miliki, perhatikan beberapa perkara berikut: 1. Tempoh menunggu atau ‘waiting period’ Polisi insuran atau takaful mempunyai ‘waiting period’. Dalam tempoh ini, pihak insurans atau operator takaful tidak akan membayar manfaat jika berlaku tuntutan khususnya yang berkaitan dengan penyakit kritikal atau rawatan perubatan. Dalam kontrak ada dinyatakan dengan terperinci. Biasanya, ‘Waiting period’ bermula daripada tarikh polisi sehingga 90 atau 120 hari selepas tarikh itu. Tempoh ini juga disebut tempoh menunggu. 2. Penyakit sedia ada atau ‘pre-existing illnesses’ Apabila anda memohon polisi baru, pemohon perlu mengisi borang deklarasi kesihatan. Jika anda pernah menjalani pembedahan, atau mengambil ubat bagi rawatan penyakit…

  • Takaful

    Ciri-ciri kad perubatan Takaful/Insurans

    Kos perubatan yang tinggi merupakan faktor utama disamping risiko penyakit kritikal yang semakin meningkat. Kali ini, saya akan berkongsi dengan pembaca beberapa pelan perubatan yang disediakan dan bagaimana memilih pelan yang sesuai dengan keperluan dan kemampuan. Ingat ya, KEPERLUAN dan KEMAMPUAN, menjadi keutamaan.Ada dua jenis kategori kemudahan perubatan iaitu kemudahan perubatan ‘stand-alone‘ dan kemudahan perubatan tambahan (rider) kepada pelan asas (basic plan) kad. Kategori ‘stand-alone‘ ialah dimana kemudahan perubatan tertakluk kepada manfaat Hospital dan Surgeri dan Rawatan Pesakit Luar tanpa perlindungan Takaful Keluarga atau Hayat. Manakala kategori rider merupakan manfaat Hospital dan Surgeri dan Rawatan Pesakit Luar yang dimasukkan kepada pelan asas Takaful atau Hayat.Antara pelan perubatan yang ada di Malaysia ialah:1) MAA Takaful Smart…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial