Categories
Takaful

Terma penting dalam polisi insurans atau takaful

Bagi mereka yang ingin mengambil takaful untuk menggantikan polisi insurans yang mereka miliki, perhatikan beberapa perkara berikut:

1. Tempoh menunggu atau ‘waiting period’
Polisi insuran atau takaful mempunyai ‘waiting period’. Dalam tempoh ini, pihak insurans atau operator takaful tidak akan membayar manfaat jika berlaku tuntutan khususnya yang berkaitan dengan penyakit kritikal atau rawatan perubatan. Dalam kontrak ada dinyatakan dengan terperinci.

Biasanya, ‘Waiting period’ bermula daripada tarikh polisi sehingga 90 atau 120 hari selepas tarikh itu. Tempoh ini juga disebut tempoh menunggu.

2. Penyakit sedia ada atau ‘pre-existing illnesses’
Apabila anda memohon polisi baru, pemohon perlu mengisi borang deklarasi kesihatan. Jika anda pernah menjalani pembedahan, atau mengambil ubat bagi rawatan penyakit seperti kencing manis atau buah pinggang, semua maklumat ini perlu dinyatakan dalam Borang itu.

‘Pre-existing illnesses’ biasanya tidak akan ‘dilindungi’ oleh polisi baru. Ini bermaksud sebarang tuntutan berkaitan ‘existing conditions’ tidak akan dibayar.

Bincang dan minta konsultan anda untuk menjelaskan perkara ini dan terma lain yang perlu diberi perhatian apabila anda ingin menukar polisi. Tidak disarankan untuk berhenti membayar caruman insurans/takaful sedia ada dengan serta-merta sebelum tamat ‘waiting period’ polisi yang baru.

3. Penyakit tertentu atau ‘specified illnesses’
Beberapa penyakit disenaraikan dalam kategori penyakit tertentu. Jika orang yang diinsuranskan menghidapi penyakit ini dalam tempoh menunggu, pihak syarikat insurans atau operator takaful tidak akan membayar sebarang tntutan.

Antara penyakit yang disenaraikan ialah darah tinggi, diabete, sakit jantung, tumor, kanser, penyakit telinga, hidung dan mulut dan beberapa penyakit lain.

Dalam tempoh 3-4 bulan, anda perlu membayar caruman untuk dua polisi. Banyak kes berlaku, konsultan yang mencadangkan polisi baru tidak menerangkan perkara ini. Kemudian, pelanggan marah-marah apabila berlaku isu (contohnya, ‘specified illnesses’) dalam ‘waiting period’.

Kontrak insurans/takaful panjang dan tulisannya halus. Memang kebanyakan pelanggan tidak membacanya. Namun, anda perlu tahu terma penting dalam polisi ini. Anda membayar caruman setiap bulan. Jadi sangat logik untuk anda tahu apa manfaat yang anda dapat daripada perbelanjaan ini.

Memang benar, ejen insurans/takaful mendapat komisen setiap bulan. Walaupun begitu, anda mesti mempunyai maklumat lengkap syarikat insurans/takaful dan nombor Customer Service untuk dihubungi.

Tidak salah untuk anda mengetahui jumlah komisen (yuran perkhidmatan) yang anda bayar kepada syarikat insurans/takaful. Maklumat ini ada dalam polisi. Terma yang digunakan ialah ‘wakalah fee’ untuk polisi takaful.

Be considerate.
Jangan mengharap bulan bintang daripada ejen anda. Pastikan mereka beri semua maklumat penting semasa mencadangkan dan menyerahkan polisi anda.

Please follow and like us:
Categories
Takaful

Ciri-ciri kad perubatan Takaful/Insurans

Kos perubatan yang tinggi merupakan faktor utama disamping risiko penyakit kritikal yang semakin meningkat. Kali ini, saya akan berkongsi dengan pembaca beberapa pelan perubatan yang disediakan dan bagaimana memilih pelan yang sesuai dengan keperluan dan kemampuan. Ingat ya, KEPERLUAN dan KEMAMPUAN, menjadi keutamaan.

Ada dua jenis kategori kemudahan perubatan iaitu kemudahan perubatan ‘stand-alone‘ dan kemudahan perubatan tambahan (rider) kepada pelan asas (basic plan) kad. Kategori ‘stand-alone‘ ialah dimana kemudahan perubatan tertakluk kepada manfaat Hospital dan Surgeri dan Rawatan Pesakit Luar tanpa perlindungan Takaful Keluarga atau Hayat. Manakala kategori rider merupakan manfaat Hospital dan Surgeri dan Rawatan Pesakit Luar yang dimasukkan kepada pelan asas Takaful atau Hayat.

Antara pelan perubatan yang ada di Malaysia ialah:
1) MAA Takaful Smart Medic
2) Allianz EB Medishield Plus
3) ING Mediplus
4) Great Eastern Medicare
5) AIA Excelcare Plus

Semua jenis diatas merupakan produk Takaful Keluarga dan Insurans Hayat. Terdapat juga produk yang dikeluarkan dibawah Takaful dan Insurans Am seperti Takaful Malaysia mySihat, Takaful Ikhlas Medic Assist dan lain-lain. Perbezaan antara keduanya ialah pelan perubatan (Am) dikeluarkan secara tahunan dan perlu diperbaharui setiap tahun. Polisi / Sijil akan dikeluarkan setiap tahun. Manakala polisi oleh Takaful Keluarga dan Insurans Hayat hanya dikeluarkan sekali sahaja dan akan luput sehingga tempoh perlindungan tamat.

Ciri-ciri produk yang perlu diteliti pelanggan ialah:
1) Kadar ‘Room & Board’ iaitu had kadar bilik wad untuk sehari/semalam contohnya R&B 100, R&B 200, R&B 300, R&B 450
2) Jenis manfaat perubatan yang diberikan iaitu kos hospital dan surgeri yang ditanggung
3) Kos pra-hospitalisasi dan post-hospitalisasi
4) Rawatan pesakit luar untuk Kecemasan dan Kemalangan
5) Rawatan pesakit luar untuk sakit buah pinggang dan kanser
6) Jumlah had perbelanjaan tahunan
7) Jumlah had perbelanjaan seumur hidup
8) Tempoh perlindungan sehingga umur 70, 80 atau 100

Setelah meneliti ciri-ciri diatas, pelanggan boleh memilih pelan yang sewajarnya dan bersesuaian dengan keperluan. Satu tips yang saya ingin kongsikan ialah berdasarkan kemampuan, rancanglah supaya anda mempunyai sekurang-kurangnya RM100,000 nilai had perlindungan tahunan di samping kemudahan yang telah diberikan oleh majikan. Ini sebagai persediaan sekiranya anda meninggalkan syarikat samada berpindah ke tempat baru ataupun memulakan perniagaan sendiri.

Please follow and like us: