Categories
Harta pusaka

Hak perempuan dalam Faraid – pembahagian pusaka orang Islam

Hak datang dengan tanggungjawab. Prinsip keadilan dalam Islam meletakkan sesuatu pada tempatnya dan tidak merujuk kepada satu faktor sahaja seperti kekuatan fizikal atau jantina.

Begitu juga dalam pembahagian harta pusaka. Faraid ialah pembahagian harta pusaka si mati (orang Islam) yang ditetapkan oleh Syariat. Secara umum perempuan mendapat 1/2 daripada apa yang diwarisi oleh lelaki. Namun, ada pecahan yang lebih terperinci bergantung kepada siapa waris si mati yang sah.

Perempuan itu berhak ke atas harta yang diwarisi mengikut Faraid sepenuhnya dan tidak bertanggungjawab daripada segi kewangan untuk menampung anak-anak atau waris yang lain. Sedangkan lelaki bertanggungjawab memberi nafkah dan bertindak sebagai wali kepada waris yang tinggal.

Perempuan sebagai ibu

Tugas perempuan yang bergelar ibu sangat besar di sisi Islam. Kesakitan dan pengorbanan semasa melahirkan anak tidak dapat dibayar dengan harta atau wang yang banyak. Saat-saat melahirkan itu sungguh mengerikan dan seolah-olah berada di ambang maut. Namun, semua ketakutan, kesakitan dan keraguan berganti dengan senyuman saat melihat bayi yang dinanti selamat dilahirkan.

Oleh itu, Islam memberi penghormatan yang tinggi kepada si ibu. Anak lelaki khususnya mesti mentaati ibu selagi tindakan atau permintaan ibu tidak menyalahi tuntutan agama.

Please follow and like us: