• GST

    Pandangan ulama tentang GST

    Apakah pandangan ulama tentang pelaksanaan GST? GST ialah cukai kepenggunaan yang akan ditanggung oleh pengguna akhir. Apabila pengguna mendapatkan pembekalan bercukai, maka dia akan membayar cukai sebanyak 6 peratus. Dalam sistem ekonomi orang Islam, Allah mensyariatkan Zakat sebagai rukun Islam ketiga. Hanya orang Islam yang layak iaitu hartanya telah mencukupi syarat haul (tempoh masa) dan nisab (nilai ambang atau threshold) wajib membayar Zakat. Rakyat Malaysia khususnya orang Islam mempunyai tanggungan cukai dan juga Zakat. Boleh dikatakan Zakat ialah tanggungjawab ekonomi dan sosial kepada agama dan cukai ialah tanggungjawab ekonomi dan sosial kepada negara. Oleh sebab itu, kerajaan memberi pelepasan khusus kepada umat Islam yang membayar Zakat. Zakat akan ditolak sebagai…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial