• Takaful

    Terma penting dalam polisi insurans atau takaful

    Bagi mereka yang ingin mengambil takaful untuk menggantikan polisi insurans yang mereka miliki, perhatikan beberapa perkara berikut: 1. Tempoh menunggu atau ‘waiting period’ Polisi insuran atau takaful mempunyai ‘waiting period’. Dalam tempoh ini, pihak insurans atau operator takaful tidak akan membayar manfaat jika berlaku tuntutan khususnya yang berkaitan dengan penyakit kritikal atau rawatan perubatan. Dalam kontrak ada dinyatakan dengan terperinci. Biasanya, ‘Waiting period’ bermula daripada tarikh polisi sehingga 90 atau 120 hari selepas tarikh itu. Tempoh ini juga disebut tempoh menunggu. 2. Penyakit sedia ada atau ‘pre-existing illnesses’ Apabila anda memohon polisi baru, pemohon perlu mengisi borang deklarasi kesihatan. Jika anda pernah menjalani pembedahan, atau mengambil ubat bagi rawatan penyakit…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial