• GST

    GST untuk Perkhidmatan Pajak Gadai

    Pajak gadai ialah perkhidmatan yang sah dan pemajak gadai (orang yang memajak barang kemas) boleh mendapatkan tunai mengikut syarat dan perjanjian dengan pemegang pajak gadai. Pemegang pajak gadai seperti Ar-Rahnu memberi kemudahan tunai untuk suatu jangka masa seperti enam bulan. Pemegang pajak gadai tidak akan mengenakan GST untuk tunai yang diberikan kepada pemajak gadai. Contoh: Ar-Rahnu menilai barang kemas yang akan dipajak dan setelah ditolak fi simpanan dan perkhidmatan, tunai yang diserahkan ialah RM800. Fi simpanan dan perkhidmatan ini yang dikenakan GST. GST tidak dikenakan ke atas jumlah pinjaman. Sekiranya sampai tempoh untuk barang kemas dilelong dan tiada penebusan, maka pemegang pajak gadai boleh melelong barang kemas tersebut. Lelongan barang…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial