• Harta pusaka

    Sejarah Perwarisan Sebelum Kedatangan Islam

    Masyarakat Arab terkenal sebagai bangsa nomad. Mereka hidup berpindah-pindah sama ada untuk berdagang atau mencari makanan dan air untuk haiwan ternakan. Pada masa itu, sudah wujud sistem perwarisan dalam kalangan bangsa Arab. Di tanah Arab, kaum wanita tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga. Golongan ini dianggap lemah sama seperti kanak-kanak yang tidak berupaya untuk melindungi keluarga. Oleh itu, wanita dan kanak-kanak tidak layak mewarisi harta pusaka. Hukum perwarisan sebelum kedatangan Islam tidak mengiktiraf wanita dan kanak-kanak sebagai waris kerana mereka tidak pergi berperang. Oleh itu, sistem perwarisan pada zaman ini mengutamakan kaum lelaki. Sistem perwarisan Arab sebelum Islam adalah berlandaskan tiga perkara. Pertama, persaudaraan. Kedua, lelaki yang sudah cukup…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial