Categories
Harta pusaka

Perancangan harta pusaka (estate planning) moden

Selain royalti sebagai pusaka, aset kita yang lain adalah sebahagian daripada harta pusaka yang akan diwariskan. Bukan itu sahaja, hutang juga perlu difikirkan cara pengurusannya selepas kita meninggal dunia.

Wasiat pada hari ini bukan semata-mata pesanan pembahagian harta kepada waris. Namun, wasiat menjadi dokumen yang penting dalam pengurusan harta pusaka selepas kematian.

Dalam wasiat, kita boleh melantik Wasi iaitu pihak yang akan menguruskan pentadbiran harta pusaka selepas kematian.

Syarikat amanah boleh dilantik sebagai Wasi. Contohnya As-salihin Trustees Berhad, sebuah syarikat pemegang amanah yang menyediakan perkhidmatan berkaitan perancangan pusaka orang Islam.

Apakah tugas syarikat amanah yang dilantik menjadi Wasi:
1. Membaca wasiat kepada waris dan menerangkan proses pentadbiran harta pusaka daripada segi undang-undang sivil dan Syariah.
2. Memohon Geran Probet di Mahkamah.
3. Melantik peguam, jurunilai dan ahli profesional yang lain, jika perlu.
4. Mengagihkan harta pusaka mengikut Faraid atau arahan pembahagian oleh si pewasiat.
5. Jika ada waris yang tidak bersetuju mengikut arahan pembahagian di dalam wasiat, hak mereka mengikut Faraid akan diberikan.
6. Menguruskan pencairan aset seperti rumah atau tanah, jika perlu untuk tujuan pengagihan tunai.
7. Menyediakan penyata pembahagian aset kepada semua waris Faraid. Penyata ini juga mengandungi semua kos yang terlibat dalam pentadbiran harta pusaka seperti yuran syarikat amanah, yuran peguam dan lain-lain.
8. Menjadi pemegang amanah bagi aset waris yang belum mencapai umur 18 tahun, jika ada.

Semua tugas dan kos yang terlibat dinyatakan secara jelas dan telus kepada waris Faraid.

Melantik syarikat amanah adalah satu pilihan kepada pewasiat untuk meringankan beban waris yang mungkin tidak mempunyai masa untuk menguruskan harta pusaka atau tidak mempunyai pengetahuan tentang cara menguruskan pusaka.

Please follow and like us:
Categories
Harta pusaka

Bagaimana menghantar permohonan pentadbiran Pusaka Kecil

Pusaka kecil ditakrifkan sebagai harta si mati yang bernilai kurang RM2 juta. Semua harta sama ada harta alih atau harta tak alih dikumpulkan dan akan diagihkan kepada waris yang berhak.

Sekiranya si mati tidak meninggalkan wasiat dan harta pusakanya bernilai kurang RM2 juta, waris boleh menghantar permohonan ke Pejabat Pusaka Kecil. Ia diuruskan oleh Bahagian Pembahagian Pusaka (BPP).

Langkah demi langkah untuk membuat permohonan pentadbiran pusaka kecil

Pertama

Kumpul semua maklumat harta si mati seperti buku akaun, penyata akaun, geran tanah atau rumah, geran kereta, akaun pelaburan seperti ASB dan unit amanah yang lain, Lembaga Tabung Haji, KWSP dan lain-lain.

Kumpul salinan kad pengenalan waris termasuk pasangan, anak-anak, ibu dan bapa.

Dapatkan salinan resit cukai harta dan cukai tanah yang terkini.

Kedua 

Semak akaun yang mempunyai penama. Contohnya, akaun KWSP dan Tabung Haji. Jika sudah mempunyai penama, pergi ke pejabat yang berkenaan dan bawa dokumen yang diperlukan untuk memohon pengeluaran.

Penama bagi si mati beragama Islam adalah pemegang amanah. Sebarang baki dalam akaun berkenaan hendaklah diagihkan mengikut syariat. Sama ada untuk menjelaskan hutang terlebih dahulu atau diagihkan mengikut Faraid.

Ketiga

Isi Borang A iaitu borang permohonan awal pentadbiran harta pusaka kecil. Borang ini boleh dimuatturun di Borang A atau laman web KPTG.

Borang ini mengandungi maklumat pemohon, waris, senarai harta alih dan harta tak alih serta hutang si mati.

Permohonan boleh dibuat oleh waris si mati seperti balu lelaki atau perempuan, anak lelaki atau perempuan, ibu atau bapa, Majlis Agama Islam (baitulmal) dan sebagainya.

Selain itu, pembeli di bawah surat perjanjian jual beli yang sah, pemegang gadaian atau pemegang pajakan tanah si mati, penghulu atau pegawai petempatan yang diarahkan oleh pentadbir tanah atau Amanah Raya Berhad.

Semua salinan dokumen seperti salinan kad pengenalan dan salinan dokumen harta hendaklah disertakan bersama permohonan.

Keempat

Simpan dokumen asal dalam fail khas untuk memudahkan rujukan. Fail ini perlu dibawa semasa perbicaraan.

Kelima

Hantar Borang A beserta dokumen sokongan ke Pejabat Pusaka Kecil berdekatan di mana harta tak alih didaftarkan. Tunggu proses permohonan oleh Bahagian Pentadbiran Pusaka dan mereka akan memanggil untuk bicara pada tarikh yang ditetapkan.

Keenam

Sementara menunggu tarikh bicara, berbincang secara muafakat tentang pentadbiran harta si mati dan cara paling baik untuk mengagihkannya kepada waris yang berhak.

Please follow and like us:
Categories
Harta pusaka

Lima perkara anda perlu lakukan untuk mudahkan urusan pusaka

Kematian itu pasti. Namun, selagi kita bernafas kita tidak akan berhenti berusaha mencapai impian dan melalui masa yang terus berlalu. Semasa kita hidup, selagi mampu dan terdaya kita boleh melakukan banyak perkara sendiri. Adakalanya dibantu orang lain.

Bila kita sudah tiada, siapa yang akan melakukan perkara-perkara penting bagi pihak diri ini? Salah satunya ialah pengurusan harta pusaka. Harta yang dimiliki oleh si mati semasa hidupnya menjadi harta pusaka yang akan diagihkan kepada waris.

Pada masa itu, jasad yang kaku tidak mampu lagi berkata-kata dan sirna di alam fana ini. Hanya tinggal kenangan dan harta (jika ada) untuk waris yang berhak.

Bagaimana ingin memastikan urusan harta pusaka berjalan lancar, sehabis baik mengikut perancangan kita semasa hidup? Seorang bapa sudah menyediakan dana untuk pendidikan anak. Seorang ahli perniagaan sudah menetapkan siapa pelapis yang akan meneruskan perniagaannya. Ini contoh sahaja.

Lima perkara berikut perlu anda lakukan untuk memudahkan urusan harta pusaka:

Simpan dokumen penting di tempat yang selamat

Failkan dan simpan dokumen berkaitan harta dan kewangan anda di tempat yang selamat dan mudah dicari oleh waris seperti pasangan atau anak yang anda percayai. Dokumen seperti geran tanah, geran kenderaan, buku akaun bank, penyata bank dan surat perjanjian hendaklah dikumpulkan.

Semua dokumen ini menjadi rujukan penting untuk proses permohonan pentadbiran harta pusaka sama ada di Pejabat Pusaka Kecil atau Mahkamah Tinggi.

Please follow and like us:
Categories
Harta pusaka

10 sebab kenapa anda perlu tulis wasiat

Kalau dahulu tidak ramai yang membincangkan tentang wasiat dan harta pusaka secara terbuka. Ia isu sensitif. Masyarakat Melayu yang mementingkan budaya dan adat terutamanya mempunyai tanggapan bahawa ahli keluarga tidak menghormati orang yang meninggal dunia dan dituduh ingin membolot harta.

Statistik harta yang dibekukan semakin meningkat sepertimana dilaporkan pada tahun lalu sebanyak RM42 billion harta orang yang telah meninggal dunia masih lagi belum diagihkan kepada waris. Harta ini termasuk wang tunai, hartanah dan pelbagai jenis harta pusaka.

Pihak kerajaan telah mengambil pelbagai inisiatif untuk menggalakkan waris hadir ke pejabat yang berkaitan untuk menguruskan harta pusaka ahli keluarga mereka. Apa yang berlaku ialah mereka tidak tahu daripada mana hendak bermula dan kurang kerjasama di kalangan waris.

Apa yang boleh kita lakukan supaya fenomena ini dapat diperbaiki? Bagaimana kita hendak memastikan bahawa ahli keluarga mendapat manfaat daripada harta yang dikumpulkan semasa hidup?

Menulis wasiat adalah jalan yang baik. Wasiat ialah suatu dokumen yang mengandungi arahan dan pesanan kepada waris dalam urusan mentadbir harta pusaka si mati. Bagi orang Islam, menulis wasiat amatlah digalakkan. Ia juga amat membantu dan boleh digunakan untuk mendapatkan Geran Probet (Surat Kuasa bagi harta pusaka orang yang menulis wasiat) di Mahkamah Sivil. Ini akan memudahkan waris dan pentadbiran harta pusaka akan lebih teratur.

Kenapa saya perlu tulis Wasiat?

Orang ramai amat digalakkan menulis wasiat. Persoalan yang selalu diajukan ialah kenapa?

1) Jika saya belum berkahwin, saya perlu menulis wasiat untuk melantik pentadbir (Wasi) harta pusaka saya supaya saya tidak membebankan ibu bapa dan saudara terdekat saya. Saya juga boleh membuat sedekah jariah daripada sebahagian harta pusaka saya.

2) Jika saya telah berkahwin, tetapi belum mempunyai cahayamata, saya perlu menulis wasiat untuk mengelakkan konflik diantara pasangan saya dengan ibu bapa dan ahli keluarga saya yang lain. Proses pentadbiran juga lebih mudah. Di samping itu, saya dapat memastikan semua waris mendapat hak mereka dengan cara yang betul.

3) Jika saya telah berkahwin dan mempunyai anak, saya perlu menulis wasiat untuk melantik pentadbir (Wasi) dan penjaga untuk anak saya yang masih di bawah umur 18 tahun. Saya boleh mengarahkan penjaga yang bertanggungjawab untuk menggunakan harta pusaka saya yang diwarisi oleh anak dengan sebaik mungkin dan mengelakkan penyelewengan.

4) Jika saya berpoligami, saya perlu menulis wasiat untuk mengelakkan konflik diantara kedua-dua keluarga saya dan melantik pentadbir (Wasi) yang boleh dipercayai untuk mentadbir harta pusaka saya agar hak semua waris saya iaitu isteri-isteri dan anak-anak saya dapat diberikan dengan adil.

5) Jika saya mempunyai anak angkat, saya perlu menulis wasiat untuk memberikan sebahagian daripada harta pusaka saya sepertimana yang dibenarkan Syara’  iaitu tidak melebihi 1/3. Dengan cara ini, kebajikan dan sara hidup anak angkat saya terutamanya mereka yang dibawah umur akan terjaga dan tidak terbiar sahaja.

6) Jika saya tidak mempunyai anak lelaki, saya perlu menulis wasiat untuk melantik pentadbir (Wasi) dan mengelakkan konflik di kalangan ahli keluarga saya iaitu pasangan dan anak perempuan saya dengan ahli keluarga yang lain seperti ibu bapa dan saudara kandung saya. Saya juga boleh memastikan hak mereka terjaga dan diuruskan dengan adil.

7) Jika saya berhutang, saya perlu menulis wasiat untuk memastikan hutang saya dijelaskan dengan menggunakan harta pusaka saya terlebih dahulu sebelum diagihkan.

8) Jika saya mempunyai perniagaan, saya perlu menulis wasiat untuk memberi arahan dan panduan kepada waris dan juga rakan kongsi saya berkenaan pengurusan saham dan pemilikan lain dalam perniagaan saya. Dengan cara ini juga dapat mengelakkan penyelewengan oleh rakan kongsi dan memastikan hak waris saya kepada pegangan di dalam perniagaan adalah terpelihara.

9) Jika saya mempunyai banyak harta, saya perlu menulis wasiat untuk memudahkan agihan harta pusaka kepada waris dengan memberi panduan yang baik selagimana tidak bercanggah dengan Syari’ah. Melalui wasiat juga saya boleh menyenaraikan semua aset dan hutang dan menjelaskan kepada waris bagaimana cara hendak menguruskannya.

10) Jika saya seorang muallaf, saya perlu menulis wasiat untuk memberikan sebahagian daripada harta pusaka saya kepada ahli keluarga yang bukan Islam seperti ibu bapa kandung dan saudara kandung saya. Islam membenarkan Wasiat kepada bukan Islam (iaitu bukan waris) untuk menerima tidak melebihi 1/3 harta pusaka. Islam tidak menghalang hubungan muallaf dengan ahli keluarga malahan menggalakkan berbuat baik kepada kedua ibu bapa.

Inilah sebab utama penulisan wasiat. Orang yang menulis wasiat ialah orang yang bijak kerana mengingati mati. Apabila kita mengingati mati, maka kita akan membuat perancangan supaya kehidupan kita di dunia ini tidak sia-sia dan apabila mati, tidak pula memberikan beban kepada waris yang masih hidup. Di samping itu juga, kita boleh membuat pelaburan akhirat melalui sedekah jariah dan ini menjadi pencen kubur, kehidupan di akhirat kelak.

Please follow and like us:
Categories
Harta pusaka

Bahagi kerana sayang

Ustaz Pahrol dalam satu siri di radio IKIM membuat perbandingan bahawa kadangkala orang Islam rabun dekat. Hanya melihat tentang hari akhirat, tetapi mengabaikan hal dunia. Sedangkan dunia adalah jalan atau ladang untuk akhirat.

Setelah berusaha bertahun-tahun mengumpul kekayaan untuk keluarga dan masa depan, sampai masanya mulakan perancangan harta pusaka. Dalam entri terdahulu, saya ada menyatakan lebih awal membuat perancangan lebih baik kerana kematian itu rahsia Allah.

Ada yang berpendapat buat wasiat tidak perlu kerana tiada harta. Tetapi kita semua ada yang disayangi dan menyayangi. Dalam pertemuan saya dengan klien, mereka membuat wasiat kerana mereka hendak memastikan hak orang yang disayangi terbela dan yang paling utama dapat diuruskan dengan baik. 

Mereka punya tujuan yang berbeza tetapi akhirnya ia adalah bermula dengan hati dan perasaan sayang. Itu lumrah. Apa tujuan mereka:

1) Isteri dapat menguruskan anak-anak dan tiada perbalahan dengan kaum keluarga
2) Urusan pentadbiran dibuat dengan efesien dan profesional, ahli keluarga yang ditinggalkan dapat meneruskan kehidupan dengan baik
3) Memberi hadiah istimewa kepada orang yang paling disayangi
4) Melantik orang yang dipercayai untuk menyambung aktiviti kebajikan bagi tujuan waqaf
5) Menyampaikan pesanan yang baik kepada waris yang tinggal

Ini hal berkaitan emosi. Tapi ia harus diimbangkan dengan realiti. Hampir semua klien saya menyatakan tentang rasa terharu dan hiba apabila membaca draf wasiat mereka. Ia seolah kata-kata terakhir. Itu memang benar.

Sebagai orang Islam, harta yang kita miliki didunia adalah pinjaman Allah semata-mata. Tapi bukan bermakna ia perlu dibiarkan atau dibazirkan. Orang yang bijak ialah orang yang menguruskan harta di dunia untuk mengambil tuaian di akhirat.

Semoga kita membuat perancangan yang terbaik berdasarkan Syariah.

Please follow and like us: