• Nota Khutbah

    Menghormati jiran

    “Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua; berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, dan kaum kerabat dan anak-anak yatim, dan orang miskin, dan jiran tetangga yang dekat, dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat, dan orang musafir yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong dan membanggakan diri.” (An-Nisa: 36) Jiran ialah orang yang paling hampir dengan kita dan mudah untuk meminta pertolongan jika berlaku musibah. Hubungan yang baik dengan jiran mengeratkan ukhuwah dan mengelakkan prasangka yang bukan-bukan. Apabila kepercayaan sudah terbina, maka urusan menjadi lebih mudah pada masa akan datang. Rasulullah SAW bersabda: “Jibrail sentiasa mewasiatkan…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial