• Harta pusaka,  Harta sepencarian

    Merancang pusaka dengan harta sepencarian

    Harta sepencarian ialah harta yang diperolehi oleh pasangan suami isteri semasa tempoh perkahwinan mereka yang sah. Dari segi Syara’, tiada disebutkan tentang hukum harta sepencarian samada di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Walaubagaimanapun ulama’ bersepakat bahawa harta sepencarian ialah adat yang baik dalam masyarakat dan mempunyai kemaslahatan untuk dilaksanakan. Di Malaysia, tafsiran diantara perundangan Syariah negeri-negeri mempunyai sedikit variasi tetapi konsep asas adalah sama. Apakah kepentingan dokumen Harta Sepencarian? 1) Ia merupakan deklarasi harta dan penetapan bahagian suami dan isteri 2) Menentukan pembahagian aset yang dimiliki semasa perkahwinan 3) Sebagai lambang kasih sayang diantara pasangan 4) Memudahkan urusan pembahagian samada disebabkan oleh perceraian, poligami atau kematian 5) Mengelakkan perbalahan berlaku sekiranya…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial