• Harta pusaka

  Jelaskah pemilikan harta? – Ustaz Mohd Shukri Ali

  Dalam program Santai Bersama Ustaz Mohd Shukri berkongsi tentang kepentingan menentukan pemilikan harta. Persoalan yang ditimbulkan adalah emas yang dipakai oleh isteri itu betul-betul miliknya atau tidak. Status pemilikan aset seperti barang kemas ini tidak mempunyai geran atau bukti pemilikan yang mudah ditentukan seperti tanah atau kenderaan. Maka, setiap kali suami memberi hadiah barang kemas atau apa jua barang yang bernilai tinggi, mestilah ditentukan miliknya. Ustaz menyarankan isteri bertanya secara jelas adakah suami memberi barang itu secara mutlak atau tidak. Suami pula tentukan niat anda semasa memberi barang bernilai tinggi seperti ini. Ustaz mengingatkan bahawa semasa hidup tiada isu. Namun, selepas kematian persoalan tentang harta pusaka akan timbul. Contohnya, jika…

 • Harta pusaka

  Bagaimana menghantar permohonan pentadbiran Pusaka Kecil

  Pusaka kecil ditakrifkan sebagai harta si mati yang bernilai kurang RM2 juta. Semua harta sama ada harta alih atau harta tak alih dikumpulkan dan akan diagihkan kepada waris yang berhak. Sekiranya si mati tidak meninggalkan wasiat dan harta pusakanya bernilai kurang RM2 juta, waris boleh menghantar permohonan ke Pejabat Pusaka Kecil. Ia diuruskan oleh Bahagian Pembahagian Pusaka (BPP). Langkah demi langkah untuk membuat permohonan pentadbiran pusaka kecil Pertama Kumpul semua maklumat harta si mati seperti buku akaun, penyata akaun, geran tanah atau rumah, geran kereta, akaun pelaburan seperti ASB dan unit amanah yang lain, Lembaga Tabung Haji, KWSP dan lain-lain. Kumpul salinan kad pengenalan waris termasuk pasangan, anak-anak, ibu dan…

 • Harta pusaka,  Harta sepencarian

  Merancang pusaka dengan harta sepencarian

  Harta sepencarian ialah harta yang diperolehi oleh pasangan suami isteri semasa tempoh perkahwinan mereka yang sah. Dari segi Syara’, tiada disebutkan tentang hukum harta sepencarian samada di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Walaubagaimanapun ulama’ bersepakat bahawa harta sepencarian ialah adat yang baik dalam masyarakat dan mempunyai kemaslahatan untuk dilaksanakan. Di Malaysia, tafsiran diantara perundangan Syariah negeri-negeri mempunyai sedikit variasi tetapi konsep asas adalah sama. Apakah kepentingan dokumen Harta Sepencarian? 1) Ia merupakan deklarasi harta dan penetapan bahagian suami dan isteri 2) Menentukan pembahagian aset yang dimiliki semasa perkahwinan 3) Sebagai lambang kasih sayang diantara pasangan 4) Memudahkan urusan pembahagian samada disebabkan oleh perceraian, poligami atau kematian 5) Mengelakkan perbalahan berlaku sekiranya…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial